Psychoterapia i psychiatria • Łódź dr n. med. Zbigniew Barszcz
Gabinet psychoterapii i psychiatrii w Łódzi

O MNIE

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą psychoanalitycznym i specjalistą psychiatrą. Od wielu lat prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną i psychiatryczną.

Pracuję także na Oddziale Chorób Afektywnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Po studiach lekarskich na Akademii Medycznej w Łodzi ukończyłem czteroletnie studia podyplomowe z psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie a następnie czteroletnie szkolenie z psychoterapii psychoanalitycznej przy Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej w Warszawie.

Posiadam certyfikat psychoterapeuty psychoanalitycznego PTPP www.ptpp.pl. Prowadzę psychoterapię psychoanalityczną a swoją pracę psychoterapeutyczną regularnie poddaję superwizji psychoanalitycznej.

Posiadam specjalizację z psychiatrii i tytuł stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii.

Psychoterapeuta i psychiatra dr n. med. Zbigniew Barszcz

Psychoterapia jest procesem polegającym na regularnych spotkaniach przynajmniej raz w tygodniu o stałych porach. Potrzeba czasu aby móc rozpoznać nasz wewnętrzny świat, który tworzył się przez wiele lat.