Psychoterapia, superwizja i psychiatria • Łódź

dr n. med. Zbigniew Barszcz

Certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny, terapeuta szkoleniowy i superwizor PTPP oraz specjalista psychiatra

Psychoterapeuta i psychiatra w Łodzi

O MNIE

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą psychoanalitycznym, terapeutą szkoleniowym i superwizorem PTPP oraz specjalistą psychiatrą. Od wielu lat prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną i psychiatryczną. Pracowałem przez kilkanaście lat na Oddziale Chorób Afektywnych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

WIĘCEJ
Psychoterapeuta i psychiatra dr n. med. Zbigniew Barszcz

TERAPIA

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą psychoanalitycznym, terapeutą szkoleniowym i superwizorem PTPP oraz specjalistą psychiatrą.

W ramach swojej prywatnej praktyki w gabinecie w Łodzi prowadzę psychoterapię oraz leczenie psychiatryczne.

Pracuję psychoterapeutycznie lub leczę psychiatrycznie osoby będące w różnych życiowych kryzysach, przeżywające depresję, lęk, doświadczające objawów nerwicowych, objawów psychotycznych, trudności wynikających z zaburzeń osobowości czy zmagających się z różnorakimi wewnętrznymi konfliktami.

Prowadzę terapię psychoanalityczną, której celem jest przede wszystkim głębsze zrozumienie siebie, poznanie nieświadomych mechanizmów kierujących zachowaniem, rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów i w rezultacie zmiana oraz poprawa jakości życia.

WIĘCEJ